strona główna » Konferencja Naukowa
Konferencja Naukowa
 INTERDYSCYPLINARNA

KONFERENCJA NAUKOWA

 

 KOBIETO, KIM JESTEŚ

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?

 

 

Impreza towarzysząca

XV JUBILEUSZOWEMU ZJAZDOWI KRYSTYN

EURO-KRYSTYNY 2012

 „Imieniny Krystyny urodziny”

 

 

 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Uniwersytet Rzeszowski

12 marca 2012

godz. 900 - 1400

ul. Rejtana 16 c - Aula

 

Patronat honorowy

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz - J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Komitet Honorowy

Kazimierz Górny - J. E. Biskup Rzeszowski

Krystyna Skowrońska - Poseł na Sejm RP

Małgorzata Chomycz-Śmigielska  - Wojewoda Podkarpacki

Dr Krzysztof Szuber - Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej

Marta Półtorak - Prezes Develop  Investment „Millenium Hall”

 

 

Komitet Naukowy

Prof. dr  hab. Aleksander Bobko - Prorektor ds. Nauki UR

Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński - Dziekan Wydziału

Pedagogiczno-Artystycznego UR

Ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz - Dyrektor Instytutu Pedagogiki UR

Dr hab. Antoni Dral - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów

Dr Urszula Gruca-Miąsik - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UR
Dr Eugeniusz Moczuk - Wydział Prawa UR

 

 

Komitet Organizacyjny

Dr Krystyna Leśniak-Moczuk - Wydział Ekonomii UR, koordynator

 XV Jubileuszowego Zjazdu Krystyn w Rzeszowie

Dr Magda Urbańska - Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie

Mgr Monika Prokop - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Familiologów UR - opiekun

dr Urszula Gruca-Miąsik

Koło Naukowe Prawników, Sekcja Patologii Społecznej UR - opiekun

dr Eugeniusz Moczuk

 

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników 845 - 900

 

OTWARCIE KONFERENCJI

godz. 900 - 915

Powitanie -  prof. dr hab. Stanisław Uliasz - J. M. Rektor UR

 

PANEL I.  KOBIETA i MĘŻCZYZNA
godz. 915 - 1015

Prowadzenie - Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Referat wprowadzający:

Prof. dr  hab. Aleksander Bobko - Prorektor ds. Nauki UR
Kobieta – miłość – rodzina

 

Głosy panelistów:

§  Ks. prof. dr hab. Andrzej Garbarz - Dyrektor Instytutu Pedagogiki UR
Geniusz kobiety

§  Ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski - Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny UR
Ideał kobiety w świetle wybranych tekstów Biblii

§  Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński - Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UR
Psychologiczne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami

§  Prof. dr hab. Grzegorz Grzybek - Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Pedagogiki UR
Dlaczego mężczyzna nie rozumie pragnień kobiety?
(Refleksja na podstawie myśli H. Bergsona)

Dyskusja

 

PANEL II.  KOBIETA JAKO ŻONA i MATKA
godz. 1015 - 1140

 

Prowadzenie - Lek. med. Grażyna Hejda - Dyrektor Narodowego Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie

Referat wprowadzający:

Lek. med. Witold Skręt - Z-ca Dyrektora  ds. medycznych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
Rola matki w rozwoju psychologicznym i osobowościowym dziecka

 

Głosy panelistów:

§  Prof. dr hab. Jadwiga Hoff - Wydział Socjologiczno-Historyczny UR
Rodzice i  dzieci w XIX i XX wieku. Norma obyczajowa

§  Dr Krystyna Leśniak-Moczuk - Wydział Ekonomii UR
Rola porodu rodzinnego, naturalnego karmienia i osób znaczących
w rozwoju emocjonalnym dziecka

§  Dr Urszula Gruca-Miąsik - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UR
Wyobrażeniowy model rodziny według współczesnej młodzieży

 • Dr Eugeniusz Moczuk - Wydział Prawa UR
  Wpływ zmian modelu rodziny na zachowania patologiczne młodzieży
 • Joanna Szurlej - Dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy wobec Kobiet SOS w Lesku
  Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie

Dyskusja

Przerwa kawowa
godz. 1140 - 1200

PANEL III. ŁĄCZENIE RÓL KOBIET
W SFERZE RODZINNEJ,  ZAWODOWEJ I PUBLICZNEJ

godz. 1200 - 1400

Prowadzenie - Prof. dr hab. Aleksander Bobko - Prorektor ds. Nauki UR


Referat wprowadzający:

Dr Mieczysław Janowski - Poseł do PE (2004-2009)
Rodzina w Europie. Kobieta w europejskiej rodzinie

 

Głosy panelistów:

 • Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz - Poseł na Sejm RP, Uniwersytet Warszawski
  Rola kobiet polskich w kształtowaniu narodowej tożsamości
 • Prof. dr hab. Jerzy Wratny - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Łączenie ról rodzinnych i zawodowych kobiety z punktu widzenia prawa pracy
 • Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz - Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

       Zdolności adaptacyjne kobiet w powojennym półwieczu

 • Krystyna Skowrońska - Poseł na Sejm RP

       Kobieta w polityce

 • Marta Półtorak - Prezes Develop  Investment „Millenium Hall”

       Kobieta w biznesie

 • Lek. med. Krystyna Nowak-Malczewska - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w Częstochowie

       Kobieta w medycynie

 • Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec - Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej

       Kobieta w muzyce

 • Dr Krystyna Gawron - Wydział Sztuki UR

       Kobieta w sztuce

 • Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa

       Kobieta w świecie finansów

 • Krystyna Skrzyniarz - Urząd Statystyczny w Rzeszowie

       Kobieta w statystyce

 • Karolina Brożkiewicz - Przewodnicząca MSKNF

       Zawodowe role kobiet

 • Dr Magda Urbańska - Instytut Jana Pawła II  w Rzeszowie

       Nieodpłatna praca kobiet

 • Dorota Wojtuń, Justyna Witowska - MSKNF

       Rola babci w rodzinie

Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom